//
you're reading...
Biografi Ulama

:: Al-‘Allamah Ahmad Al-Khathib Al-Jawi Bag. 2 ::

Dari pernikahan Syaikh Ahmad dengan istrinya yang ke-2 ini, beliau dikaruniai 2 putera, yaitu:
1. ‘Abdul Malik bin Ahmad Al-Khathib. Seorang yang memeliki kedudukan tinggi di Mesir. Wafat th. 1946 M di Mesir.
2. ‘Sayyid ‘Abdul Hamid bin Ahmad Al-Khathib. Seorang ulama sekaligus sya’ir terkenal di Timur Tengah dan lainnya. Beliau memiliki beberapa

karya yang menunjukkan keluasan ilmunya. InsyaAllah biografinya akan saya tulis di hari mendatang.

6. Akhlak Beliau
Syaikh ‘Umar ‘Abdul Jabbar meriwayatkan dalam bukunya, Siyar wa Tarajim li Ba’dh ‘Ulamaina bil Masjidil Haram fil Qarn Ar-Rabi’ ‘Asyar lil Hijrah hal. 40, “Syaikh Ahmad Al-Khathib terkenal di tengah manusia dengan kebagusan hati, memiliki akhlaq yang mulia, keselamatan niat, membenci malaq, benci dengan orang-orang sombong, mencintai keluarganya. Di antara hal yang menunjukkan kecintaan beliau terhadap keluarganya adalah melarang (memperingati) siapa saja yang menyia-nyiakan waktunya untuk bermain dan berlaku lalai (baca lagu & music). Beliau tidak menyibukkan diri dengan terjun ke dunia politik, meninggalkan sesuatu yang memang bukan urusannya. Juga, beliau memiliki suara yang keras & nyaring, di mana orang akan mendengar suaranya meskipun jauh jaraknya (baca: kuat dalam memberi pelajaran).”

7. Sekilas Keseharian Syaikh Ahmad Al-Khathib

Syaikh Ahmad al-Khathib memiliki cara khusus dalam mendidik murid-muridnya. Tidak hanya mengajar, biliau pula memberi semangat kepada para santri untuk menggali ilmu lebih dalam.

Mari sejenak kita tengok aktifitas beliau sejak shubuh. Beliau mulai mengajar murid-muridnya sejak usai shalat shubuh ditunaikan, “lalu beliau pulang ke rumah untuk sarapan pagi dan berbaring sesaat. Kemudian, beliau mulai bermudzakarah sampai tiba waktu zhuhur. Setibanya waktu zhuhur, beliau pergi menuju Masjid untuk menunaikan shalat berjama’ah. Kemudian pulang ke rumah untuk menyampaikan 2 mata pelajaran kepada murid-muridnya, makan siang, tidur siang sejenak, lalu ke Masjid untuk menunaikan Shalat ‘Ashar berjama’ah. Setelah itu, beliau pulang ke rumah untuk menyampaikan 1 pelajaran kepada para muridnya, lalu bermudzakarah sampai menjelang waktu Maghrib dan pergi ke Masjid untuk shalat berjama’ah dan menyampaikan 1 pelajaran dalam nasihat dan arahan sampai tiba waktu ‘Isya, “tulis ‘Umar ‘Abdul Jabbar dalam Siyar-nya.
“Setelah usai shalat ‘Isya, ” lanjut Syaikh ‘Umar Abdul Jabbar, “Beliau pulang ke rumah untuk makan malam, duduk sejenak bersama keluarganya, dan kemudian tidur malam sejak dini. Di sepertiga malam terakhir, beliau bangun malam dan menyibukkan diri dengan menulis karya. Beliau pun memulai aktifitas sehari-hari seperti biasanya. Demikianlah Syaikh Ahmad menghabiskan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah & menyebarkan agama-Nya.”

:: Warisan ‘Ilmiyyah Syaikh Ahmad Al-Khathib ::
Sesungguhnya warisan seseorang yang paling berharga adalah ilmu. Bagaimana tidak? Jika harta yang ditinggal akan musnah, sementara ilmu akan kekal bi idznillah.

Warisan ilmiyyah yang saya maqsud di sini ada dua, yaitu karya tulis & murid-murid yang telah diluluskan dari ‘madrasah’ peribadi beliau. Rinciannya sebagai berikut:
¤ Murid-murid Syaikh Ahmad
Sebenarnya secara umum santri-santri Timur Jauh (baca: Asia Tenggara) di awal abad ke-19 M rata-rata pernah belajar kepada Syaikh Ahmad Al-Khathib. Hal ini disebutkan berkali-kali dalam ‘Ensiklopedi Ulama Nusantara’. Dr. Karel A. Steenbrink bahkan membuat suatu judul dalam ‘Beberapa Aspek…’ hal. 145: “Guru Generasi untuk Pertama Kaum Muda”

Di antara murid-murid itu adalah:
1. Dr. ‘Abdul Karim Amrullah, pendiri Sumatra Thawalib
2. Dr. ‘Abdullah Ahmad
3. Muhammad Djamil Jambek -mantan dukun & preman di masa mudanya-
4. Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis bin Abu Bakar, pendiri Jam’iyyah Muhammadiyyah
5. Muhammad Hasyim bin Asy’ari, pendiri Jam’iyyah Nahdlatul ‘Ulama
6. Ibrahim Musa Parambek
7. Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti
8. Muhammad Thaib ‘Umar, reformis Sumatera
9. Agus Salim
10. Muhammad Basyuni ‘Imran, mufti Kerajaan Sambas
11. Dan lain-lain.

¤ Karya Tulis Syaikh Ahmad Al-Khathib
Di antara karya tulis beliau adalah sebagai berikut:
1. An-Nafahat ‘ala Syarhil Waraqat [Ushul Fiqih]
2. Al-Jawahirun-Naqiyyah fil A’malil Jaibiyyah
3. Ad-Da’i Al-Masmu’ fir-Radd ‘ala Man Yuritsul Ikhwah wal Akhwat ma’a Wujudil Furu’ [Ilmu Waris]
4. Raudhatul Hussab
5. Mu’inul Jaiz fi Tahqiq Ma’nal Jaiz
6. As-Suyuf wal Khanajir ‘ala Riqab Man Yad’u lil Kafir
7. Al-Qaulul Mufid syarh Mathla’is-Sa’id fi ‘Ilm az-Zij
8. An-Natijah Al-Mardhiyyah fi Tahqiqis-Sanah Asy-Syamsiyyah wal Qamariyyah
9. Ad-Durrah Al-Bahiyyah fi Kaifiyyah Zakatidz-Dzurrah Al-Habasyiyyah
10. Fathul Khabir fi Basmalatit-Tafsir
11. Al-‘Umad fi Man’il Qashr fi Masafah Jiddah
12 kasyfur-Ran fi Hukmi Wadh’il Yad Ba’d Tathawuliz-Zaman
13. Hallul ‘Uqdah fi Tashhihil ‘Umdah
14. Idzharu Zaghlil Kadzibin fi Tasyabbuhihim bish-Shadiqin
15. Kasyful ‘Ain fi Istiqlal Kulli Man Qawal Jabhah wal ‘Ain
16. As-Saiful Battar mi Mahq Kalimat Ba’dhil Aghrar
17. Al-Mawa’izh Al-Hasanah liman Yarghab Minal ‘Amal Ahsanah
18. Raf’ul Ilbas ‘an Hukmin Anwatil Muta’amil Biha Bainan-Nas
19. Iqna’un-Nufus bi Ilhaqin Anwat bi ‘Amalatin-Nufus
20. Tanbihul Ghafil bi Suluki Thariqatil Awail
21. Al-Qaulul Mushaddaq bi Ilhaqil Waladil Muthlaq
22. Tanbihul Anam
23. Hasyiyah Fathil Jawwad 5 jilid
24. Fatawa Al-Khathib berbahasa ‘Arab & Melayu
25. Al-Qaulul Hashib fi Tarjamah Ahmad Khathib bin ‘Abdullathif
Karya-karya di atas kesuanya berbahsa ‘Arab. Adapaun karya-karya Syaikh Ahmad yang berbahasa Melayu, maka sangatlah banyak, yaitu:
26. Mu’allimul Hussab fi ‘Ilmil Hisab
27. Ar-Riyadhul Wardiyyah fil Fiqhisy-Syafi’i [sebuah matan fiqih Syafi’i praktis]
28. Al-Manhajul Masyru’ fil Mawarits
29. Dhaus-Siraj fi Kaifiyyatil Mi’raj
30. Shulhul Jama’atain fi Jawaz Ta’addudi Jumu’atain
31. Al-Jawahirul Faridah fil Ajwibah Al-Mufidah fima Idza ‘Ammal Haram fi Qathr Minal Aqthar
32. Fathul Mubin liman Salaka Thariqil Washilin
33. Al-Aqwalul Wadhihat fi Hukmi Man ‘Alaihi Qadhaush-Shalawat
34. Husnud-Difa’ fin-Nahy ‘Anil Ibtida’
35. Ash-Sharimul Mufri li Wasawisi Kulli Kadzib wa Muftari
36. MaslakUr-Raghibin fi Thariqah Sayyidil Mursalin
37. Idzharu Zaghlil Kadzibin
38. Al-Ayatul Bayyinat fi Raf’il Khurafat
39. Al-Jawi fin-Nahw
40. Sulamun-Nahw
41. Al-Khuthathul Mardhiyyah fi Hukmit-Talaffuzh bin-Niyyah
42. Asy-Syumusul-Lami’ah fir-Radd ‘Alal Maratib As-Sab’ah
43. Sallul Hissaam li Qath’i Thurufi Tanbihil Anam fir-Radd ‘Ala Arbabith-Thuruq
44. Al-Bahjah fil A’malil Jaibiyyah
45. Irsyadul Hayara fi Izalati (Syubahin-)Nashara
46. Fatawal Khathib [Fatwa-Fatwa Syaikh Ahmad Al-Khathib atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau]

Syaikh Ahmad Al-Khathib wafat pada 9 Jumadil Ula th. 1334 H. Rahimahullahu Ta’ala wa askanahu fasiha jannatih.

Allahua’lam….
Gunung Sempu, 15 Ramadhan 1433
Al-Faqir ila Maulah Ibnu Marwadi Al-Marwadi ‘afallah ‘anh

Refrensi:
1. Siyar wa Tarajim Ba’dhi ‘Ulamaina Bil Masjidil Haram fil Qarn Ar-Rabi’ ‘Asyar lil Hijrah karya Ustadz ‘Umar ‘Abdul Jabbar cet. ke-3. KSA: Tihamah
2. Mausu’ah A’lam Al-Qarn Ar-Rabi’ ‘Asyar wal Khamis ‘Asyar Al-Hijri fil ‘Alam Al-‘Arabi wal Islami min 1301-1417 H karya Ibrahim bin ‘Abdullah Al-Hazimi cet. ke-1th. 1419 H. KSA: Darusy-Syarif
3. Ensiklopedi Ulama Nusantara karya Muhammad Bibit Suprapto, SH, M.Sc., MSi. cet. ke-1 th. 2009. Indonesia: Gelegar Media Indonesia
4. Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19 karya Dr. Karel A. Steenbrink cet. ke-1 th. 1984. Jakarta: Bulan Bintang

Iklan

About Firman Hidayat Marwadi

Seorang penuntut ilmu yang semoga diberi keistiqamahan oleh Allah dalam setiap kebaikan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: